14 พฤศจิกายน 2559 @ นำเสนอรายละเอียดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับผู้บริหารของธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้านำเสนองานโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับคุณวิชัย สิทธิไวทยาภรณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) และคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถนำไปทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ หากผ่านการทดสอบแล้วผ่าน ซึ่งส่วนตัวผมเองยอมรับว่า ผมทำโครงการมาแล้ว 4 ปี ทุกๆ ปี มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ในวงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาผมมีการปรับแก้ตลอดเวลา เพราะเราทำงานอ้างอิงฐานข้อมูลจริง ที่ว่า ในประเทศไทย มีคนพิการเรียนจบ ปวส. 2.2 หมื่น จบ ป.ตรี-เอก เพียง 1.6 หมื่นคน รวมแล้วเพียง 3.8 หมื่นคน คนพิการทั้งประเทศมี 1.6 ล้าน เท่ากับมีคนพิการที่มีความรู้น้อย ในระดับประถม-มัธยม มากถึง 1.56 ล้านคน ดังนั้น เราจึงวิเคราะห์ได้ว่า หากประเทศไทยจะนำพาให้คนพิการมีทิศทางที่พึ่งพาตนเองได้ มีศักยภาพ ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม ต้องใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมฝึกงานตามมาตรา 35 เป็นหลัก และต้องทำอย่างจริงจัง ให้ประโยชน์กับคนพิการมากที่สุดตามกรอบระเบียบของกฎหมาย และไม่คอรัปชั่น ไม่เอาเปรียบคนพิการ


ผมกับคุณชนัญชิดา กำลังเตรียมงานนำเสนอรายละเอียดโครงการหลังจากที่นำเสนอรายละเอียดโครงการจบแล้ว ผมจึงได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารของธนาคารออมสิน เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่จะใช้ในการอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ให้มีความรู้เพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากทางธนาคารออมสิน
ผมประทับใจกับแนวคิดของผู้บริหารของธนาคารออมสินอย่างมาก ส่วนตัวมีกำลังใจ ที่ทุกท่านให้ความสำคัญกับการทำโครงการเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งในครั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิ์ในปี 2560 ผมยังมีความตั้งใจจะทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารงาน การเงิน ให้กับทางธนาคารออมสิน และสถานประกอบการที่ไว้วางใจ เข้าร่วมโครงการ ให้ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการแทน

รอพบกับความคืบหน้าต่างๆ ของการดำเนินการโครงการ Workable 2016-2017 ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เชิงคุณภาพ จากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน ได้ครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง