16 สิงหาคม 2560 @ รายงานความคืบหน้า และกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณธนั ชูเจริญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (สำนักงานประกันสังคม) และมูลนิธิกระจกเงา และสถานประกอบการ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทความที่เกี่ยวข้อง