ลำดับกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคนพิการของธนาคารออมสิน


28 พฤศจิกายน 2560 @ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลังทุกท่านจบโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) โดยมีคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) กล่าว .....อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2560 @ ธนาคารออมสินสัมภาษณ์คนพิการและคนดูแลคนพิการ โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางธนาคารออมสิน โดยคุณธนัช ชูเจริญวงศ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เข้าสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดทำเล่ม profile ข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิกายรทั้งหมดที่ร่วมโครงการให้ทางธนาคารออมสินใช้ประกอบการเรียกสัมภาษณ์สำหรับการให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2561 ในปีถัดไป โดยจัด .....อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560 @ รายงานความคืบหน้า และกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณธนั ชูเจริญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (สำนักงานประกันสังคม) และมูลนิธิกระจกเงา และสถานประกอบการ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .....อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตา นำเฟอร์นิเจอร์ไม้ "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" มาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วครับ ดีใขมากๆ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ สิ้นสุดการรอบคอย ในที่สุดน้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ก็นำโต๊ะกลางทั้ง 12 ตัว มาส่งให้เรา ที่หมู่บ้านเปี่ยมสุข เรียบร้อยครบถ้วน มีการแพ็คพลาสติกกันกระแทกทุกตัวครบถ้วน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนระหว่างขนส่ง ประทับใจที่น้องๆ ทั้งผลิตสินค้าเหล่านี้เอง และยังนำมาส่งเองอีก ซึ่งภาพเหล่านี้คงไม่มีใครได้มีโอกาสเห็น ผมจึงนำมาวางไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้ามาอ่านและเห็นภาพได้ด้วยครับ สินค้าที่มาส่งประกอบด้วย โต๊ะกลางแบบมีลิ้น .....อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตาส่งผลงานโต๊ะกลาง ทั้ง 2 แบบ 6 สี มาให้ทราบความคืบหน้า ตอนที่ 2/2สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผมได้นำฝาน้ำอัดลม ไปให้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กับน้องๆ คนพิการทางสายตา น้องๆ ก็ได้อัพเดทผลงานที่จัดเรียงฝาน้ำอัดลม-ฝาเบียร์ และปิดทับด้วยกระจกใส ด้านบนสุด มาให้ได้ดู รวมทั้งแบบที่วาดรูปภาพด้วยปากกาสีดำ บนฝาน้ำอัดลม ที่ถูกพ่นสีด้วยสีขาวด้าน ซึ่งลูกสาวและภรรยาช่วยกันวาด จำนวนกว่า 450 ฝา ผมเห็นแล้วชอบมากๆ ครับ และรอวันส่งโต๊ะกลางทั้ง 12 ตัว ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นี้ .....อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2560 @ ไปศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด เพื่อนำฝาเบียร์ไปให้คนพิการทางสายตาใน "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้" ของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ได้มาเยี่ยมน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด ว่าได้เดินหน้าในการทำโต๊ะกลาง จำนวน 12 ตัว ไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้น ครั้งนี้ได้นำฝาจีบน้ำอัดลมทั้งแบบเดิม และที่พ่นสีขาว และมีการวาดภาพลงบนหลังฝา จำนวนเกือบ 3 พันฝามาให้น้องๆ เพื่อตกแต่งเข้ากับโต๊ะกลาง จำนวน 6 ตัว จากทั้งหมด 12 ตัว โดยจะนำฝาที่ถูกวาดภาพวางตกแต่งบนโต๊ะไม้สนที่ทำสีไม้จริง ส่วนฝาที่เป็นแบบปกตินำไปตกแต่งบน .....อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตาส่งผลงานโต๊ะกลาง ทั้ง 2 แบบ 6 สี มาให้ทราบความคืบหน้า ตอนที่ 1/2สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์ น้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ได้ส่งอัพเดทผลงานที่ทำเสร็จในขั้นตอนทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ของโต๊ะกลาง 2 แบบ คือ แบบไม่มีลิ้นชัก (แบบตื้น) และแบบมีลิ้นชัก เหลือเพียงการนำฝาน้ำอัดลม วางในแบบไม่มีลิ้นชัก วางด้วยกระจกด้านบนสุด เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ต้องรอฝาน้ำอัดลมจากทางผมที่จะนำไปให้ก่อน ซึ่งลูกๆ ของผมกำลังวาดภาพบนฝาน้ำอัดลมที่พ่นสีขาว (ด้าน) แล้ว โดยค่าใช้จ่ายของวัดสดุอุปกรณ์ .....อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2560 @ คนพิการทางสายตาส่งภาพผลงานโต๊ะกลาง ภายใต้ "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้" ของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ น้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ได้ส่งอัพเดทผลงานที่ทำเสร็จในขั้นตอนทำตัวโต๊ะกลางเสร็จแล้วสำหรับแบบที่ไม่มีลิ้นชัก และยังทดลองวางฝาเบียร์-น้ำอัดลม ลงบนพื้นโํต๊ะก่อนทีจะวางกระจกลงด้านบนสุด โดยน้องๆ ทำตามไอเดียที่ผมต้องการ เพราะผมรับผิดชอบเรื่องการทำการตลาด โดยตั้งใจว่า หลังจากน้องๆ ทำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว จะทำการวางแผนการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และแบบขายเป็น Pop Up Store ตามงานนิทรรศการ หรือตาม .....อ่านต่อ

2-5 ตุลาคม 2560 @ (ความคืบหน้า) "โต๊ะกลาง" ที่น้องๆ คนพิการทางสายตาทำใกล้เสร็จ ระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสิน ตอนที่ 3สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับความคืบหน้าของกลุ่มน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่กำลังฝึกงานในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของธนาคารออมสิน โดยสรุปกันว่าจะทำ "โต๊ะกลาง" หลังศึกษาตลาด ทำแบบเสร็จ ก็ลงมือทำจริง หลังผลิตเสร็จ ก็ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ขณะนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ ได้โครงของโต๊ะกลางแล้ว จึงนำภาพถ่ายขณะผลิตมาฝากครับ ผมมีหน้าที่รับผิดชอบทำเว็บไซต์สินค้าให้กับทีมน้องคนพิการทางสายตากลุ่มนี้ด้วยครับ ผมตั้งใจว่า จะทำการจัดจำหน่ายให้กับคนพิการที่มีความสามารถไป .....อ่านต่อ

29 กันยายน 2560 @ (ความคืบหน้า) น้องๆ คนพิการทางสายตา กำลังเร่งทำ "โต๊ะกลาง" ระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสิน ตอนที่ 2: สวัสดีครับทุกท่าน น้องๆ คนพิการทางสายตา ทยอยส่งภาพอัพเดท การปฏิบัติงานมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับ ผมจึงนำมาทยอยลงในเว็บบล็อก เพื่อให้ท่านใดที่สนใจจะติดตามความเป็นมาเป็นไป หรือเพื่อให้ทราบที่มาของความพยายามของน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่มีความสามารถด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ และผลงานครั้งนี้หลังการพูดคุย และมองเรื่องการทำตลาด จึงสรุปเป็น "โต๊ะกลาง" เพราะลูกค้าที่จะอุดหนุน สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างกว้างหลาก .....อ่านต่อ

27 กันยายน 2560 @ (ความคืบหน้า) เมื่อได้รับไม้สน วัสดุตั้งต้นทำโต๊ะกลาง น้องๆ คนพิการทางสายตา ก็ลุยลงมือทำงานระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานน้องๆ คนพิการทางสายตา ได้ไปสั่งซื้อไม้สน วัสดุสำคัญสำหรับเตรียมทำโต๊ะกลาง 2 แบบ คือ แบบมีลิ้นชัก และแบบไม่มีลิ้นชัก วันนี้ทางร้านจึงนำไม้สนทั้งหมดมาส่งให้ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด จ.นนทบุรี เมื่อน้องๆ ได้รับไม้สน แล้วก็วัด ก็ตัด ลุยงานเลยครับ ภาพถ่าย น้องๆ เป็นคนส่งมาให้ครับ ผมจึงนำมาอัพเดทเป็นตอนๆ ให้ได้ติดตามความคืบหน้าครับ ส่วนตัวก็เห็นน้องๆ มีความตั้งใจอย่างมากครับ สำหรับโต๊ฯะกลางจำนวน 12 ตัวนี้ครับ .....อ่านต่อ

26 กันยายน 2560 @ คนพิการทางสายตา ร่วมกันไปซื้อไม้สน สำหรับทำโต๊ะกลางระหว่างฝึกงานโครงการพัฒนาอาชีพคนพิการของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีนัดประชุมความคืบหน้าการฝึกงาน ของคนพิการทางสายตา ที่นัดหมายกันสรุปผลิตภัณฑ์ที่จะทำหลังมีการทำการประเมินทางการตลาด ประสสานงานสถานที่ฝึกงาน และเตรียมการด้านการผลิต ต้นทุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดที่บทความนี้/ ลิงก์นี้) สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ วัสดุสำหรับการผลิต "โต๊ะกลาง" แบบมีกระจกอยู่ด้านบนสุดนั้น พบว่า ไม้สน กำลังขาดตลาด ที่ไหนก็ไม่มีขนาดที่ต้องการ จึงต้องตัดสินใจซื้อไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ออกแบบไว้ โดยผมได้ .....อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2560 @ โครงการ "Workable คนพิการ ทำงานได้" ได้ติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการนั้น ในปี พ.ศ.2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาการระบบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย โดยทดลองติดตั้งระบบ CCTV Online ผ่านระบบเครือข่าย 4G จากบริษัท 25 อินเซอร์เทค จำกัด ซึ่งรับบริหารจัดการงานโครงการระบบกล้องวงจรปิดให้กับหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และกำลัง .....อ่านต่อ

17 เมษายน 2560 @ ประชุมความคืบหน้าและการเตรียมงานวันพิธีเปิด-แถลงข่าว โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ปีงบประมาณ 2560): สวัสดีครับทุกท่าน หลังสงกรานต์มีการประชุมรายงานความคืบหน้า ซึ่งทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล รายงานถึงการรับคนพิการเข้าร่วมโครงการฝึกงานคนพิการฯ ที่มีการคัดเลือกและส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคนพิการกว่า 30 คน อีกทั้งยังมีรตัวสำรอง อีกประมาณ 23 คน ในส่วนของการเตรียมงานพิธีเปิดและงานแถลงข่าวนั้น ทางคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี นำเสนอ Project Identity ของโครงการ Workable ซึ่งจะ .....อ่านต่อ

29 มีนาคม 2560 @ ประชุมการเตรียมงานส่วนการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ Project Identity ของโครงการ Workable: เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมประชุมกับทางวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรุปความต้องการในการออกแบบ Project Identity เพื่อใช้กับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ตามหลักทางการออกแบบ เช่น การออกแบบโลโก้ แล้วนำไปประกอบ การออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (Backdrop, Roll up,Flag japan) การออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ นามบัตร เสื้อผ้า เอกสาร และอื่นๆ สร้างการจดจำ สร้างการรับรู้ ถึงความ .....อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2559 @ ผู้บริหารของธนาคารออมสิน และสำนักจัดหางนพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสินและบริษัทที่ร่วมโครงการ Workable 2017: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีนัดหมายที่จะพาคุณนพมณี (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) และคุณรัชนี (หัวหน้าฝ่ายฯ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่) เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมของคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจะใช้อบรมคนพิการในโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสิน และอีก 2 บริษัทเอกชน คือ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย ห้องอบรมทฤษฎี ห้องปฏิบัติการ และ .....อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2559 @ ส่งมอบและตรวจทานเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ให้กับผู้บริหารของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญในการส่งมอบและร่วมกันตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ตัดสินใจใช้สิทธิ์ตนเองหรือผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 90 ราย (สิทธิ์) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบเข้มข้น เพื่ออส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ เพราะในรอบปี พ.ศ.2560 นี้ ทางธนาคารออมสิน มีนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการในรูปแบบการฝึกงานคนพิการ อันเนื่องจากความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คนพิการกว่า 1.56 ล้านคน ที่มี .....อ่านต่อ

15 ธันวาคม 2559 @ จัดเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการพร้อมส่งมอบให้สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35: ..... ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รวบรวมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการรอบก่อนรอบสุดท้าย (อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59) เพื่อเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 23 คน สำหรับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และตรวจสอบเอกสารส่วนใหญ่สำหรับธนาคารออมสิน เพื่อพร้อมส่งมอบในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.59 ซึ่งในครั้งนี้สำหรับการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการในปี 2560 นั้น มีพัฒนาการขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์จาก 4 ทาง คือ .....อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2559 @ ประชุมนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 กับคณะทำงานและผู้บริหารธนาคารออมสิน: ..... ผมกับเครือข่าย (อาจารย์ชัญญา จากธรรมศาสตร์ และอาจารย์กรณ์) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 กับผู้บริหารและคณะทำงานของธนาคารออมสิน โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมด้วย เนื่องจากรายละเอียดภายในโครงการนั้น มีความเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการแรงงานคนพิการตามมาตรา 33 ด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่มีลักษณะบูรณาการในการช่วยเหลือทำให้คนพิการสามารถมีอาชีพมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ทางธนาคารออมสิน จะนำร่องเป็นธนาคารต้นแบบที่มีกระบวนการ .....อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2559 @ รับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ภายใต้โครงการ "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้"เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นวันมงคลที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ประกาศเพื่อรับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ประจำปี 2560 ที่สำนักงาน (หมู่บ้านเปี่ยมสุข) จากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการหลัก "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้" โดยเรารอรับสมัครตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเดิม .....อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2559 @ ลงนามสัญญาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับธนาคารออมสิน: เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีการลงนามสัญญาจ้างให้ดำเนินการ ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ะหว่าง ธนาคารออมสิน กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน หรือมีความสามารถ ประกอบอาชีพอิสระ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสิทธิ์แห่งมาตรา 35 นั้น ครอบคลุมถึงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการสนับสนุนดังกล่าว ตรงกับ .....อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2559 @ นำเสนอรายละเอียดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับผู้บริหารของธนาคารออมสิน: เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้านำเสนองานโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับคุณวิชัย สิทธิไวทยาภรณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) และคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถนำไปทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ หากผ่านการทดสอบแล้วผ่าน ซึ่งส่วนตัวผมเองยอมรับว่า ผมทำโครงการมาแล้ว 4 ปี ทุกๆ ปี มีการ .....อ่านต่อ