ติดต่อประสานงาน

ประสานงานร่วมการฝึกอบรมฝึกงานตามมาตรา ๓๕

สมัครและสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ:
ติดต่อ: นายปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866
อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.comสถานประกอบการ: ธนาคารออมสิน
ติดต่อ: นายธนัช ชูเจริญวงศ์ โทรศัพท์ 02-614-9999
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม