28 พฤศจิกายน 2560 @ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลังทุกท่านจบโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) โดยมีคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นลุล่วง

คนพิการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร

คุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธผลงานการฝึกงาน
ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือตลอดการดำเนินโครงการ


คุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) มาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมอบใบประกาศนียบัตรคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ มอบประกาศนียบัตร 
ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่จบหลักสูตรคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มอบดอกไม้ขอบคุณธนาคารออมสิน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตลอดระยะเวลาเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ทางบริษัทพีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมฝึกงานเชิงคุณภาพ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของธนาคารออมสิน ที่ได้ให้โอกาสดีๆ กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้ง 90 คน และต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร สถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการในการอบรม แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง


บทความที่เกี่ยวข้อง